...към Заглавна страница
   

Слух при децатa

Защо е особено важно децата да имат добър слух?
Кои са най-честите симптоми за намален или липсващ слух при децата?
Кога може да се очаква намален слух при децата(рисковите фактори)?
Как се проверява слуха на децата?
 

Защо е особено важно децата да имат добър слух?

До три годишна възраст децата научават около 75% от говоримия език, като този процент при петгодишните достига до 90. Ако едно дете има понижен слух или е с пълна глухота, то има забавено или липсващо говорно развитие. Колкото по-рано е настъпило и колкото по-късно се открие спадането на слуха, толкова по-сериозни ще са последствията за детето. При това не рядко деца с намален слух погрешно се определят като такива с мозъчно увреждане, със забавено развитие или с психични отклонения.

Много от причините за намален слух са лечими, а голяма част от нелечимите се преодоляват чрез слухопротезиране. Ето защо откриването на намален слух при деца е от изключителна важност.

Начало

Кои са най-честите симптоми за намален или липсващ слух при децата?

Много рядко едно дете може самостоятелно да открие загубата на слух (обикновено само в случаите когато детето е относително голямо, а спадането на слуха е значително и от скоро). От друга страна скрининговите програми у нас не обхващат всички деца и се провеждат най-често към 6-7 годишна възраст, когато последствията от намаления слух трудно се отстраняват.

Важно е родителите да следят за ред особености в поведението на детето, които предполагат намален или липсващ слух.

Начало

Кога може да се очаква намален слух при децата (рисковите фактори)?

 • случаи на ранна глухота в семейството;
 • вродени малформации;
 • инфекции на майката по време на бременността;
 • приемане на някои медикаменти от майката по време на бременността;
 • недоносеност или тежко раждане;
 • резус фактор-несъвемстимост между майката и детето и/или тежка жълтеница на новороденото;
 • тежки неонатални инфекции;
 • прилагане на детето на ототоксични (вредни за ухото) медикаменти.
 • Начало

  Как се проверява слуха на децата?

  С обичайните средства се изследва слуха на деца над 6-8 години, като това силно зависи от зрелостта и х-ра на детето. При основателни съмнения за нарушение в слуха, обаче съвременните технически средства позволяват да се изследва слуха дори на новородени на няколко часа.

  Предизвикани (евокирани) отоакустични емисии

  Този обективен метод е свързан с измерване (чрез временно поставяне на електрод във външния слухов канал) на електрическия отговор на вътрешното ухо към звуково дразнене. Така се оценява функцията на вътрешното ухо и евентуална слухова загуба. Необходима е пълна тишина от страна на изследвания, което налага при деца да се провежда в заспало състояние.

  Стволови слухови потенциали

  Този метод наподобява предишния - измерва се пак електрическия отговор на звуково дразнене, но от страна на слуховия нерв и мозъчния ствол. Съответно звуковия сигнал се подава със слушалки, а реакцията се отчита обективно с електроди поставени върху главата. Отново е необходима пълна тишина от страна на изследвания, което налага при деца да се провежда в заспало състояние.

  Различни варианти на аудиометрия

  При различните варианти на аудиометрията обективно е подаването на звуков или говорен сигнал по отношение на неговата характеристика (сила, честота, посока). Самата реакция на сигнала, обаче е силно субективна и зависи както от детето, така и от възможността на изследващия да я регистрира.

  При съвсем малки деца (до около 12 месеца) се наблюдават само промени в поведението след подаване на звуков сигнал от страничен (неприкрепен към главата на детето) източник. Съответно се получава само приблизителна информация дали детето чува, без да се конкретизира ухо.

  Към девет месечна възраст децата обръщат глава по посока на звука и реакцията се регистрира по-лесно. При част от тях (към две години) могат да се поставят и слушалки, което частично конкретизира изследваното ухо. Възможно е вниманието на детето да се ангажира допълнително чрез различни други (незвукови и неговорни) дразнители - светлина, играчки; което повишава точността на изследването.

  Над две годишна възраст, на детето може да се предложи изпълнението на стимулирано от звука действие (напр. поставянето на цветни кубчета в кутия) - т.нар. игрова аудиометрия, което значително повишава точността на изследването.

  Начало

  издание - юли 2005

  ...към Заглавна страница