...към Заглавна страница

Отосклероза (Otosclerosis)

Какво е отосклероза?
Защо при отосклероза спада слуха и как се лекува това?
Как да разбера дали имам отосклероза?
В какво се изразява операцията при отосклероза?
Кога при операцията се използва лазер?
Кой може да се оперира и кога?
Кога след операция настъпва подобрение на слуха?
Свързана ли е с усложнения и неуспехи операцията за отосклероза?
Може ли при неуспех ухото да се оперира пак?
Има ли двустранна отосклероза?
Когато заболяването е двустранно, как да избира кое ухо да се оперира първо?
Когато заболяването е двустранно, трябва ли да се оперират и двете уши?
Може ли и двете уши да се оперират едновременно?
Ако едното ухо е "глухо и неоперабилно" (в резултат на заболяване или неуспешна операция), може ли да се оперира другото "операбилно" ухо?
 

Какво е отосклероза?

Отосклерозата е наследствено заболяване, което не се проявява задължително при всяко поколение. Среща се при 10% от бялото население, като при около 1% води до нарушение на слуха. По не напълно изяснен механизъм настъпват огнищни промени в костната обвивка на вътрешното ухо.

Когато промените прогресират и са по-изразени, увреждането на вътрешното ухо и съответно спадането на слуха е трайно и необратимо. Тази форма на заболяването, известна като кохлеарна отосклероза, може да се установи със съвременните диагностични методи и с лечение спадането на слуха може да се забави или да спре.

Често огнищни костни промени настъпват в основата на най-малката слухова костица - стремето (на първата схема такова огнище е означено в синьо). Това нарушава нейната подвижност и също води до спадане на слуха. Тази форма на заболяването е известна като стапедиална отосклероза и с оперативно лечение слуха може да се възстанови.

Двете форми на заболяването могат да се съчетаят (смесена отосклероза), но обикновено преобладава фиксирането на стремето. При част от тези случаи оперативното лечение също е ефективно, често последвано от медикаментозно лечение.

Начало

Защо при отосклероза спада слуха и как се лекува това?

Механизмът за възникване на огнищните костни промени при отосклероза не е изяснен и в света няма средство за премахването им.

При кохлеарна отосклероза костните промени увреждат необратимо клетките на вътрешното ухо.Целта на лечението е да се спре разрастването на съществуващите "огнища" и да не се позволи да възникнат нови. Колкото по-рано процеса спре, толкова по-малки ще са трайните увреди.

активни отосклеротични огнища, увреждащи вътрешното ухо

неактивни отосклеротични огнища при кохлеарна отосклероза

Звука достига до вътрешното ухо чрез трептенето на трите слухови костици. Когато отосклерозата фиксира стремето, звуковата енергия не може да стигне до вътрешното ухо, което при стапедиална отосклероза е здраво. Целта на оперативното лечение при тази форма на заболяването е да се премахне пречката за свободното движение на слуховите костици и при успех настъпва пълно възстановяване на слуха.

Начало

Как да разбера дали имам отосклероза?

Чрез специализирано изследване на слуха и преглед.

Желателно е окончателната диагноза да се поставя от ушен хирург - редица случаи на отосклероза остават недиагностицирани и обратното - състояния определени като отосклероза се оказват друго заболяване.

Начало

В какво се изразява операцията при отосклероза?

Историята на ушната хирургия познава няколко типа оперативно лечение на отосклероза, но на сегашния етап в целия модерен свят се практикува частично или пълно отстраняване на неподвижната костица (стреме) и поставяне на бутална протеза.

Протезата е от различни биосъвместими материали, като днес най-популярни са направените от титан.

Начало

Кога при операцията се използва лазер?

Отосклерозата се оперира успешно много преди въвеждането на медицинския лазер. Последните модели лазерни апарати са много по-безопасни от предшествениците си и улесняват хирурга (без принципно да променят операцията), но рисковете от необратима увреда на вътрешното ухо (глухота!) при употребата на лазер си остават по-големи отколкото при "нелазерното" лечение.

Начало

Кой може да се оперира и кога?

Целта на оперативното лечение при отосклероза е да се постигне значително и трайно подобрение на слуха! Още преди операцията, въз основа на направените тестове може да се предскаже очаквания резултат и след консултация с ушен хирург да се преценят шансовете за успех.

При някои пациенти, независимо от желанието на хирурга, оперативното лечение не може да бъде ефективно поради трайно засягане на вътрешното ухо. Препоръчително е такива пациенти да сложат слухов апарат.

Начало

Кога след операция настъпва подобрение на слуха?

Подобрение на слуха настъпва веднага след операцията, но поради превръзката пациентите не винаги могат да го забележат. Често и след това слухът продължава да се подобрява в продължение на 3-6 месеца.

Начало

Свързана ли е с усложнения и неуспехи операцията за отосклероза?

Няма оперативно лечение, което да не крие опасността от усложнения и неуспехи. Оперативното лечение на отосклероза, в ръцете на добър хирург е една от най-успешните интервенции в медицината.

Често след операция пациентите имат краткотраен световъртеж, гадене и повръщане. Това състояние е преходно и лесно се преодолява с медикаменти.

По-рядко е възможно да настъпи преходна едностранна промяна в усещането за вкус, но това състояние също преминава. Още по-рядко пациентите имат шум в ухото след операция.

Начало

Може ли при неуспех ухото да се оперира пак?

Зависи от причината за неуспеха и умението на хирурга. Вероятността за успех при повторна операция достига до 75-80%. Понякога въз основа на изследванията може предварително да се реши, че ухото не може да се оперира пак.

Начало

Има ли двустранна отосклероза?

Заболяването почти винаги е двустранно, но понякога не е симетрично. Когато разликата в слуха между двете уши е голяма, пациентите приемат само по-лошо чуващото ухо за засегнато.

Начало

Когато заболяването е двустранно, как да избира кое ухо да се оперира първо?

Спадането на слуха и в двете уши не означава, че причината е еднотипна. Съществуват строги правила, въз основа на които хирургът сам определя кое ухо трябва да се оперира първо. Само при симетрични случаи избора на подлежащото за операция ухо се прави от пациента.

Начало

Когато заболяването е двустранно, трябва ли да се оперират и двете уши?

Обичайно се оперира едното ухо. Когато първата операция е успешна и второто ухо е "операбилно" (т.е. отговаря на критериите за ухо, чийто слух може да се подобри с операция) е желателно да се оперира и то. Това не води до значително подобряване на слуха като "количество" (сила на чуваните звуци), но е доказано, че двустранният слух е необходим за пълноценно възприемане на информацията.

Начало

Може ли и двете уши да се оперират едновременно?

Технически е напълно възможно (и някои руски автори го правят!), но съществува риска от двустранен неуспех и съответно - от двустранна глухота.

Начало

Ако едното ухо е "глухо и неоперабилно" (в резултат на заболяване или неуспешна операция), може ли да се оперира другото "операбилно" ухо?

Съществува риск от двустранна, т.е. пълна глухота и на пациентите се препоръчва поставянето на слухов апарат.

Начало

издание - март 2005

...към Заглавна страница