...към Заглавна страница
   

Силен звук и акустична травма

Как се оценява интензитета на звука?
Какво е силен звук?
Вреден ли е силния звук?
Какво е звукова травма?
Как да предпазя слуха си?
  sound scale in dB

Как се оценява интензитета на звука?

Съществуват различни скали за измерване интензитета на звуковата енергия. В общоприетата медицинска скала за 0 dB HL (децибели слухово ниво), се прима най-тихият звук, който клинично здравия човек чува. Скалата е логаритмична и на всеки 10 dB интензитета нараства 10 пъти.

Звукът от съвременните "електронни" концерти достига интензитет от 80 dB до около 100-110 dB, а излитането на реактивен самолет или ракета е свързано с звукова емисия от около 120-140 dB. Това е и границата, над която здравото ухо започва да възприема звуковата енергия като болка, т.нар. праг на болката.

Начало

Какво е силен звук?

Няма точна дефиниция. За силен, т.е. потенциално опасен можем да приемем звук със сила, при която се налага да повишим глас, за да ни разбере здрав човек от растояние около метър.

Начало

Вреден ли е силния звук?

Категорично да! Около 1/3 от случаите на намален слух са именно резултат на звукова травма.

Когато звуковото въздействие е съвсем краткотрайно (под 3 ms), но много интензивно (160-190 dB) се уврежда само вътрешното ухо, най-често при изстрели и експлозии. При звуково въздействие над 3 ms може да настъпят кръвоизливи или разкъсвания на тъпънчето. При нива на звука от порядъка на 130 - 160 dB, увреждането на слуха настъпва за минути и часове. Вредна е и дългогодишна експозиция на шум с интензитет от около 80-85 dB.

Начало

Какво е звукова травма?

За остра звукова травма говорим, когато звуковото въздействие е краткотрайно, но интензивно. Свързано е със звън в ушите, евентуално болка; спадане на слуха; рядко световъртеж. По-силно се засяга ухото, което е по-близо до звукоизточника.

 • При еднократно въздействие и в зависимост от индивидуалната устойчивост и звуковия интензитет, най-често след часове и дни, слухът постепенно се възстановява, а шумът в ушите изчезва. Дори и при еднократно въздействие, обаче е възможна трайна увреда на слуха, най-често за честотите, с които е бил травмиращия източник.
 • При повтарящо се силно звуково въздействие, възстановяването на слуха не е пълно, като след време се появява и траен шум.
 • При хроничната звукова травма, продължителното звуково въздействие, най-често професионално, е с интензитет около и над 85 dB. Отслабването на слуха първоначално изчезва вечер, в почивните дни и при отпуска. С годините спадането на слуха става необратимо и прогресира. При преустановяване на силната звукова експозиция, нобратимото увреждане не прогресира.

  Начало

  Как да предпазя слуха си?

  Най-ефективната профилактика е избягване на източници на силен звук. Когато това е невъзможно, в ушните канали се слагат "запушалки" или ушните миди се покриват с т.нар. антифони - средства за индивидуално предпазване чрез намаляване интензитета на звуковата енергия. За музиканти и ловци са налице и електронни средства, позволяващи доброто чуване на тихи звуци и предпазване на ухото от интензивни шумове.

  При настъпила остра звукова травма е необходим преглед от специалист с оглед оценка на състоянието и лечение. Последното в повечето случаи може само да подпомогне възстановяването.

  Много важна е, особено при работа в шумна среда, периодичната обективна оценка на слуховата функция чрез аудиометрия. Това изследване позволява ранното откриване на леки увреждания на слуха. Периодичния обективен контрол на слуха на служителите е в интерес и на работодателя с оглед избягване претенции за обезщетения поради трудово увреждане от шумни производства.

  Начало

  издание - юли 2005

  ...към Заглавна страница