Катаракта

Какво е катаракта?
Може ли катарактата да се лекува само с очни капки, без операция?
Кога трябва да се оперира катарактата?
Кой е най-подходящия метод за операция?
Подходящ ли е най-съвременния метод за мен?
Как се извършва обезболяването при операция за катаракта?
Защо се поставя вътреочна леща?
Има ли различни видове вътреочни лещи?
Как и кой избира вътреочната леща?
Каква подготовка е необходима и колко време отнема операцията за катаракта и възстановителния период?
Какви са резултатите?
Какви са усложненията?

Какво е катаракта?

Катарактата е помътняване на естествената леща на окото. Основното оплакване при това заболяване е постепенно намаляване на зрението. Популярното название е „вътрешно перде”, защото пречи на ясното виждане според плътността на лещата. При развитието на катаракта, при някои хора се увеличава диоптъра за далече, други свалят очилата за близо, а трети имат двойни образи, когато гледат само с едно отворено око.

При други очни заболявания, като глаукома, диабетна ретинопатия, макулна дегенерация, зрението също постепенно намалява. Поставянето на диагноза катаракта в началните стадии предполага отговорно изключване на друго заболяване, което може да доведе до необратима загуба на зрение.

Начало

Може ли катарактата да се лекува само с очни капки, без операция?

Единственото ефективно лечение е оперативното. Има капки, за които рекламата твърди, че спират заболяването, без да възвръщат нормалното зрение.

Начало

Кога трябва да се оперира катарактата?

Катарактата трябва да се оперира, когато започне да затруднява пациента. Хората на 45- 50 години, които работят активно, усещат много по- рано проблеми със зрението си от тези на 70- 80 години, с по-малко зрително натоварване. Не е правилно да се чака „пердето да узрее напълно” - т. е. пациента да различава само светлина - това затруднява съвременните хирургични техники.

Начало

Кой е най-подходящия метод за операция?

Така наречения „класически” метод се състои в отстраняване на помътнялата леща през разрез около 9 - 10 мм, поставяне на изкуствена леща и зашиване на разреза с фини хирургични конци. Конците се свалят около 1.5 - 2 месеца след операцията.

Най-съвременният вариант е отстраняване на катарактата през много малък разрез (2 - 3.2 мм) с помощта на ултразвук (факоемулсификация). При този метод не се налага поставянето на конци и възстановяването на пациента е по-бързо. (Някои погрешно обозначават използването на ултразвук като лазерно лечение на катаракта. Независимо от използвания метод, в днешно време операцията за катаракта се извършва под операционен микроскоп и затова се означава като микрохирургия.)

И при двата метода след операцията, при липса на други заболявания на очите се възстановява зрителната острота, но при „класическата” операция това става по-бавно.

Начало

Подходящ ли е най-съвременния метод за мен?

Този въпрос трябва да обсъдите с хирурга, на когото смятате да се доверите. При една начална, но влошаваща зрението на пациента катаракта за предпочитане е факоемулсифацията. Ако катарактата е много напреднала и много плътна, с по- малко рискове за пациента е „класическата” операция. Вашият хирург ще ви обясни индивидуалните рискове при двата метода и ще вземете съвместно решение.

Начало

Как се извършва обезболяването при операция за катаракта?

Обезболяването при операция за катаракта е местно:

 • с инжекция до окото на пациента (премахва се болката и временно се ограничава способността на окото да се движи, за да не се затруднява хирурга);
 • с капки (предполага волево контролиране на движенията на окото).
 • Начало

  Защо се поставя вътреочна леща?

  При махането на естествената помътняла леща коренно се променя оптичната система на окото - то става много силно далекогледо. Изкуствената вътреочна леща се поставя на мястото на естествената и изпълнява нейната функция.

  Ако не се постави вътреочна леща, пациентът трябва да носи очила - за далече около +10 диоптъра и +13 диоптъра за близо. Когато е направена едностранна операция без поставяне на вътреочна леща, двете очи имат голяма оптична разлика и не могат да функционират заедно.

  Начало

  Има ли различни видове вътреочни лещи?

  Съществуват различни видове вътреочни лещи. Така наречените „твърди” се поставят през разрез, съответстващ на диаметъра им, между 5.5 и 7 мм. „Меките” лещи позволяват да се сгънат по време на поставянето в окото и преминават през по-малък разрез (2 - 3.5 мм), след което възвръщат първоначалната си форма и големина. Те се използват при факоемулсификацията. Има различни варианти на меки лещи с допълнителни характеристики, като UV защита.

  Най-новото постижение са т. нар. мултифокални лещи. Те имат различна пречупвателна сила в центъра и периферията, което в съчетание с ширината на зеницата позволява ясно виждане надалече и наблизо без очила. (Останалите видове лещи обичайно се подбират за добра зрителна корекция при поглед надалече, а за близо пациентът използва очила.)

  Начало

  Как и кой избира вътреочната леща?

  Най-правилно е вътреочната леща да се избере от хирурга, в зависимост от типа на операцията и начина и на протичане, като се съобрази с възможностите и желанията на пациента.

  Начало

  Каква подготовка е необходима и колко време отнема операцията за катаракта и възстановителния период?

  Необходим е (първоначален) преглед от хирурга, за поставяне на диагнозата, уточняване на типа операция и обсъждане на възможните усложнения и възникналите въпроси.

  За извършването на операцията пациентът трябва да направи предварително клинични изследвания (включително тестуване за алергична свръхчувствителност към медикаменти, ако има данни за такава). В зависимост от резултатите, може да се наложат консултации и предоперативна подготовка от други медицински специалисти.

  На предварително уточнена дата пациента постъпва в лечебното заведение, като операцията се извършва в същия ден. Престоят е от няколко часа до едно денонощие. Изписва се след преглед от хирурга, уточняване режима, назначаване на очни капки, и контролен преглед.

  Контролният преглед се провежда от хирурга, като най-често той изписва и необходимата оптична корекция (за близо). При наличие на усложнения грижата за пациента се поема също от него, като при необходимост го насочва към друг тесен специалист.

  Начало

  Какви са резултатите?

  В зависимост от типа на операцията (класическа или факоемулсификация), максимално добро зрение се постига до една седмица или след свалянето на конците. Отново трябва да отбележим, че добрите резултати не изключват необходимостта от допълнителна неголяма оптична корекция.

  Възможно е, окото да има едновременно няколко заболявания и липсата на добро зрение след операцията не означава „неуспешна операция”. Ето защо точната предоперативна диагноза е много важна.

  Начало

  Какви са усложненията?

  При всяка една операция могат да възникнат интраоперативни и постоперативни усложнения.

  При отстраняване на катаракта може да се получат:

 • масивен вътреочен кръвоизлив, водещ до загуба на зрение;
 • разкъсване на задната лещена капсула, върху която се поставя вътреочната леща; в зависимост от големината и мястото на разкъсване може да се наложи промяна в оперативната техника и вида на вътреочната леща;
 • потъване на лещеното ядро в стъкловидното тяло – изваждането му налага нова операция, която може да се извърши веднага или след няколко дена.
 • След операция за катаракта може да се получат:

 • тежко вътреочно възпаление, като често за овладяването му се налага повторна операция; може да доведе до загуба на зрение;
 • отлепване на ретината - в резултат на усложнения по време на операцията или вродено предразположение; лечението е с друга операция, възможно най- рано след диагностицирането му;
 • намаляване прозрачността на роговицата; състоянието може да се подобри чрез кератопластика (трансплантация на роговица);
 • повишаване на вътреочното налягане в резултат на интраоперативни усложнения; компенсирането му се извършва с капки или оперативно, в зависимост от тежестта на заболяването.
 • Начало

  издание - юни 2006