...към Заглавна страница
   

Хъркане

Как възниква хъркането?
Често ли се наблюдава?
Лекува ли се хъркането?
Има ли нехирургично лечение на хъркането?
В какво се изразява оперативното лечение на хъркането?
Какво да направя, когато партньорът ми хърха?
 

Как възниква хъркането?

Когато дишаме през носа въздушния поток минава над мекото небце, което приляга плътно към корена на езика. Въздушната струя навлиза без излишно завихряне в ларинкса.

При дишане с отворена уста, въздушната струя първоначално се завихря в зоната на фаринкса, което при стеснени въздухоносни пътища и при отпусната мускулатура е съпроводено с вибрация на меките тъкани и акустично се възприема като хъркане.

Начало

Често ли се наблюдава?

Хъркането не е качествен, а количествен феномен. На практика всеки в определени моменти хърка по-силно или по-слабо, като това е преходно явление и не смущава околните. При около 30-40% от мъжете, особено с напредването на годините, хъркането се превръща в "еженощно" явление. Най-често проблемът се изчерпва само с неприятния звук, като потърпевши са околните - хъркащите обичайно не знаят за проблема и дори го отричат. При малък процент от хората (вероятно около 3-5%), състоянието е симптом на по-сериозно заболяване - сънна апнея.

Начало

Лекува ли се хъркането?

Неусложненото хъркане не се приема за болестно състояние, съответно не се лекува. Могат обаче да се предприемат редица профилактични мерки, за да се отслаби неговата сила. За целта следва да се имат предвид следните фактори, допринасящи за проблема:

  доказано е, че наднорменото тегло, особено при мъжете, е свързано със стесняване на горните дихателни пътища, респективно е предпоставка за хъркане;
  приемането на алкохол или "успокоителни" отслабва мускулния тонус, което води до отпускане на мекото небце. Последното започва да "плющи като знаме" в струята на въздушния поток;
  различните дразнещи вещества, особено тютюневия дим, водят до набъбване на лигавицата на дихателните пътища и повишено образуване на секрет;
  спането по гръб, е съпроводено с "падане" на корена на езика назад; често промяната в позата е достатъчна за преустановяване на хъркането.

Горните предпоставки за хъркане често се комбинират. Консултация с лекар може да набележи конкретни мерки за ограничаване на проблема.

Начало

Има ли нехирургично лечение на хъркането?

Могат да се опитат редица нехирургични средства за лечение, като най-подходящият вариант следва да се избере от лекар, в зависимост от конкретната ситуация:

  при данни за алергия, проявяваща се в зоната на горните дихателни пътища консултацията с алерголог е полезна;
  има фармацевтични препарати, които овлажняват лигавицата на фаринкса и намаляват съпротивлението й спрямо въздушния поток (напр. Rhynil, Snore Calm Herbal Spray);
  носното дишане може да се улесни със специално създадени за целта пластинки и лепенки, които пасивно разширяват колабиращите носни ходове (напр. Nasal Pass Dilator, Kleerway Nasal Strips, Breathe Right, Nozovent и др);
  прилагат се специални програми от упражнения за подобряване на мускулния тонус (напр. IJustWantToSleep);
  корена на езика може да се подържа в предно положение чрез затваряне на челюстите в правилно анатомично съотношение, за което има създадени редица стоматологични приспособления (напр. Somnofit, Tomed SomnoGuard и др.).

Начало

В какво се изразява оперативното лечение на хъркането?

Когато се установят проблеми с носното дишане, хирургията може напълно или частично да реши проблема. В тези случаи основната цел е да се коригират анатомичните промени по възможно най-щадящ начин, като фокусът е върху правилната носна функция, без гаранция за пълно изчезване на самото хъркане.

Когато хъркането е само "козметичен проблем" всякакви форми на хирургично лечение следва да се избягват! Ние относително добре знаем кои са вибриращите структури, но не можем да ги премахнем без съществено нарушение на нормалната физиология. Рекламираните типове на хирургично лечение са ефективни при около 70-85% от случаите, но при голяма част от пациентите след година-две хъркането се подновява. При това, независимо от типа на оперативното средство (класическа хирургия, лазерно обгаряне на небцето, редукция на подлигавичните тъкани с високочестотен ток или коблатор, склерозиране чрез инжектиране на различни вещества), болката е значителна, а често процедурата е неколкократна.

Хъркащият не е виновен за проблема - към ситуацията следва да се подходи конструктивно и да не се влагат излишни емоции. Когато не се касае за допълнително увреждане на здравето, не е оправдано хъркащият да се подлага на хирургични процедури със съмнителен ефект.

Начало

Какво да направя, когато партньорът ми хърха?

Хъркането не винаги може да се повлияе, но последиците могат да се преодолеят. Когато интензитетът на звука не е голям, този постоянен шум се толерира от нормално спящия човек:

  Ако сънят ви е повърхностен и хъркането на партньора ви буди, съкращаването на вашето време за сън често е за сметка на по-високото му качество и равномерния звук няма да бъде вече дразнител.
  Ако си лягате по различно време, съществува възможност да спите дълбоко, когато се проявят иначе смущаващите ви звуци.

По-силното хъркане може значително да се отслаби с помощта на "тапи за уши". По законите на физиката, силата на звука отслабва пропорционално на квадрата на разстоянието - отделна стая за сън е разумно решение.

Начало

издание - май 2007

...към Заглавна страница