Представената тук здравна информация е съгласно съвременни схващания в медицината. Тя е съобразена с достъпните и потвърдени данни на общоприетата медицинска наука, а не с различните форми на нетрадиционно лечение.

Както във всяка наука и в медицината част от представите се променят, съществуват различни школи и концепции. Ние се придържаме към примерите от световния опит и нашите практически наблюдения, без да отричаме категорично други лечебни подходи на научната медицина.

Ние се ангажираме с точността на представената тук информация. Тя отразява нашето становище, но приложението и при всеки конкретен пациент изисква медицинска консултация от специалист!

Този web-site е частен и не се финансира от здравни фондове, производители на медицинска апаратура и фармацевтични компании.