...към Заглавна страница
Хрема при деца (кореспонденция)
Възпаление на носа - факти и заблуди (сп. Здрави и красиви, ноември 2006)